Sprawdź

do jakiego kosza wyrzucić odpady

Jeśli nie znalazłeś tego, co Cię interesuje, napisz: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

Jeśli nie znalazłeś tego, co Cię interesuje, napisz: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

Recykling zaczyna się w domu

Dlaczego segregacja jest taka ważna?

dobrze posegregowane śmieci trafiają do recyklingu

w ramach recyklingu odzyskujemy i ponownie wykorzystujemy wiele materiałów

dzięki temu zużywamy mniej surowców

nie zaśmiecamy ziemi

zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych.

Niewielki wysiłek, przynosi duży efekt!

Poznaj zasady,

zapamiętaj je i stosuj każdego dnia!

Segregowanie śmieci jest skuteczne i ma sens tylko wtedy, kiedy jest prowadzone prawidłowo. Wystarczy zapamiętać podstawowe zasady dotyczące każdej z pięciu frakcji  i stosować je na co dzień. To prostsze niż się wydaje!

UWAGA! Segregacja jest obowiązkowa!

Biodegradowalne

Do brązowego pojemnika lub worka wrzucamy:

obierki warzywne i owocowe

odpadki i resztki pochodzenia roślinnego

fusy po kawie i herbacie

zwiędłe kwiaty

rośliny doniczkowe

gałęzie drzew i krzewów

skoszoną trawę i liście

trociny i korę drzew

pieczywo, mąkę

kaszę, ryż bez dodatków

Nie wrzucamy:

kości zwierząt

skorupek jajek

mięsa

oleju jadalnego

odchodów zwierząt

popiołu z węgla kamiennego

leków

drewna impregnowanego

płyt wiórowych i pilśniowych MDF

ziemi i kamieni

Uwaga! Bioodpady wrzucamy luzem, bez woreczków i opakowań.

Pamiętaj! Każda nieruchomość powinna być wyposażona w brązowy pojemnik. Ilość pojemników jest nieograniczona. Każdy pojemnik powinien zostać zgłoszony do Gminy.

Wyjątek! Z posiadania brązowego pojemnika zwolnione są nieruchomości jednorodzinne, które kompostują odpady biodegradowalne na terenie nieruchomości i z tego tytułu korzystają z ulgi w opłacie. 

Bioodpady trafiają do kompostowni, gdzie zostają przetworzone na certyfikowany kompost lub produkt poprawiający właściwości gleby.

Plastik i  metal

Do żółtego pojemnika lub worka wrzucamy:

zgniecione butelki po napojach PET

kartony po sokach i mleku

opakowania po środkach czystości i kosmetykach

folię i reklamówki

puszki po napojach i konserwach

kapsle i metalowe zakrętki

czystą folię aluminiową

Nie wrzucamy:

styropianu

plastikowych opakowań po produktach spożywczych (zmieszane)

zabrudzonej folii aluminiowej (zmieszane)

plastikowych zabawek (zmieszane)

opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

opakowań po olejach silnikowych części samochodowych

zużytych baterii i akumulatorów

puszek i pojemników po farbach i lakierach

zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Recykling plastiku wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem na paliwa kopalne, głównie ropę naftową. Odzyskiwanie tego surowca ma ogromny potencjał energetyczny, natomiast recykling metali zmniejsza zapotrzebowanie na ich wydobycie.

Papier

Do niebieskiego pojemnika lub worka wrzucamy:

pocięte i złożone kartony, tekturę

katalogi, ulotki

gazety i czasopisma

papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

zeszyty i książki

papier pakowy, papierowe torby

papierowe wytłoczki po jajkach

Nie wrzucamy:

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

papieru lakierowanego i powleczonego folią

tłustych i brudnych kartonów

kartonów po mleku i napojach

papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

tapet

pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych

puszek i pojemników po farbach i lakierach

zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

ubrań

Odzyskiwany z makulatury papier pozwala zachować drzewa. Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć aż 17 drzew.

Szkło

Do zielonego pojemnika lub worka wrzucamy:

butelki bez kapsli i nakrętek

słoiki bez zakrętek

szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

szkła okularowego

szkła żaroodpornego

metalowych zakrętek od słoików, butelek

zniczy z zawartością wosku

żarówek i świetlówek

reflektorów

opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

luster

szyb okiennych i zbrojonych

monitorów i lamp telewizyjnych

termometrów i strzykawek

Szkło opakowaniowe jest materiałem, który może być przetwarzany w nieskończoność, dzięki czemu oszczędzamy surowiec naturalny – piasek kwarcowy.

Zmieszane

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi wrzucamy to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu.

Pozostałe śmieci, które nie podlegają segregacji, w szczególności:

resztki mięsa i kości

skorupki jajek

plastikowe opakowania po produktach spożywczych

mokry i tłusty papier

zużyte materiały higieniczne, pieluchy

żwirek dla zwierząt

potłuczone naczynia

tekstylia

wystudzony popiół

styropian opakowaniowy

blistry po lekach

Nie wrzucamy:

elektroniki

mebli

baterii

leków

odpadów niebezpiecznych

odpadów poremontowych i budowanych

ziemi

Odpady zmieszane w spalarni bezpiecznie i bez szkody dla środowiska zamienia się na energię cieplną i elektryczną, która ogrzewa i oświetla miasto.

Nieprawidłowości

To czy prawidłowo segregujemy, sprawdzają firmy odbierające odpady. Jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości w segregacji odpadów sporządzana jest dokumentacja fotograficzna, a pojemnik lub worek oznaczony zostaje naklejką – żółtą łapką. 

 

W przypadku, gdy:

 

- w pojemniku/worku znajdują się odpady niepodlegające odbiorowi w ramach opłaty (np. gruz, części samochodowe, elektronika, odpady poremontowe, styropian budowlany) - odbiór następuje po usunięciu niewłaściwego odpadu. Zweryfikuj zawartość pojemnika/worka, a gdy znajdują się w nich odpady niepodlegające odbiorowi – usuń je!

 

- w pojemniku/worku są niewłaściwie posegregowane odpady (odpady zmieszane w segregacji) - odbiór odpadów następuje jako odpady zmieszane.
 
O stwierdzonej nieprawidłowości właściciel lub zarządca informowany jest pisemnie poprzez upomnienie.  Jeżeli przekroczona zostanie dozwolona w Regulaminie liczba popełnionych błędów w segregacji to nałożona zostanie opłata podwyższona, tj. dwukrotność stawki za dany miesiąc, w którym błędy w segregacji wystąpiły.

 

Pamiętaj, że Twoje działania są ważne! Gdy nieprawidłowo segregujesz odpady miasto nie osiąga wymaganego poziomu recyklingu i otrzymuje kary finansowe.

Pozostałe informacje na temat systemu gospodarowania odpadami znajdują się na stronie: ecoszczecin.pl